CÁC LOẠI CÁ

Cá mú đỏ

470,000

Trọng lượng : 1 - 1.5 Kg Tình trạng: làm sạch , cắt lát theo yêu cầu Note: shop sẽ tính tiền theo trọng lượng thực tế * giá

CÁC LOẠI CÁ

Cá bớp cắt lát

310,000

Bán theo lát Tủy theo trọng lượng mỗi lát sẽ x với giá  

CÁC LOẠI CÁ

Cá Thu cắt lát

310,000

Trọng lượng: 1 kg Tình trạng: làm sạch, cắt lát theo yêu cầu Note: khách có thể mua theo lát, tùy theo cần nặng thực tế từng lát , shop sẽ * với giá    

CÁC LOẠI CÁ

Cá Dứa

210,000

Trọng lượng: 1.3 - 1.9kg Tình trạng: làm sạch, cắt lát theo yêu cầu Note: tùy theo cân nặng thực tế, shop sẽ * giá để ra thành tiền

CÁC LOẠI CÁ

Cá sủ trắng

190,000

Trọng lượng: (0,8  - 1.2) kg Tình trạng: làm sạch, cắt lát theo yêu cầu note: Tùy theo thực tế cân nặng của cá, shop sẽ * giá để ra thành tiền

CÁC LOẠI CÁ

Cá chim trắng

190,000

Trọng lượng : (0.8 - 1.2)Kg Tình trạng: làm sạch, cắt lát theo yêu cầu note: Tùy theo cân nặng thực tế, shop sẽ * giá để ra thành tiền

CÁC LOẠI CÁ

Cá Hồng

190,000

Trọng lượng: (0.8 - 1) kg Tình trạng: làm sạch, cắt lát theo yêu cầu Note: tùy theo trọng lượng thực tế, shop sẽ * giá để ra thành tiền

CÁC LOẠI CÁ

Cá Hố

170,000

Trọng lượng : 1 kg Tình trạng: Làm sạch, cắt khúc theo yêu cầu

CÁC LOẠI CÁ

Cá Gáy

170,000

Trọng lượng : (0.8 - 1.2)kg Tình trạng: làm sạch, cắt lát theo yêu cầu Note: tùy theo cân nặng thực tế của từng con cá, shop sẽ * giá để ra thành tiền

CÁC LOẠI CÁ

Cá phèn

165,000

Trọng lượng : 1 Kg Tình trạng: đã làm sạch   

CÁC LOẠI CÁ

Cá Kình

150,000

Trọng lượng : 1kg Số lượng : 4 - 5 con Tình trạng: làm sạch, hút chân không

CÁC LOẠI CÁ

Cá Ngừ Bò

135,000

Trọng lượng: (1 - 1.4) kg Tình trạng: Làm sạch, cắt lát theo yêu cầu Note: tùy theo thực tế cân nặng từng con, shop sẽ * giá để ra thành tiền

CÁC LOẠI CÁ

Cá bạc má

130,000

Trọng lượng: 1kg Tình trạng: đã làm sạch  

CÁC LOẠI CÁ

Cá Ngừ Ồ

120,000

Trọng lượng: 1kg Số lượng: 4 - 5 con Tình trạng: làm sach, cắt lát theo yêu cầu

CÁC LOẠI CÁ

Cá Nục

100,000

Trọng lượng : 1 kg Tình trạng: đã làm sạch