CÁC LOẠI MỰC

Mực sống Australia

340,000

Trọng lượng : 1 Kg Số lượng : 10 - 12 con Tình trạng: đã làm sạch túi mật

CÁC LOẠI MỰC

Mực lá

290,000

Trọng lượng (0.5 - 1kg) Tình trạng: đã làm sạch, lấy túi mật Note: Có thể mua theo con, tùy theo trọng lượng thực tế, shop sẽ * giá để ra thành tiền  

CÁC LOẠI MỰC

Mực Ống lớn

290,000

Trọng lượng: 1 kg Số lượng: 9 - 12 con Tình trạng: đã làm sạch, lấy túi mật

CÁC LOẠI MỰC

Mực Ống nhỏ

250,000

Trọng lượng: 1 kg Số lượng:      15 - 20 con Tình trạng:  đã làm sạch, lấy túi mật