CÁC LOẠI TÔM

Tôm sú to

490,000

Trọng lượng: 1kg Số lượng : 8 - 10 con

CÁC LOẠI TÔM

Tôm Sú nhỏ

360,000

Trọng lượng: 1 kg Số lượng: 14 -16 con    

CÁC LOẠI TÔM

Tôm thẻ tự nhiên

340,000

Trọng lượng : 1 kg Số lượng : 12 - 15 con Note: Tôm thẻ bảo đảm được đánh bắt hoàn toàn tự nhiên tại biển Phước Hải