CÁC LOẠI CÁ

Cá Hố

170,000

Trọng lượng : 1 kg Tình trạng: Làm sạch, cắt khúc theo yêu cầu