CÁC LOẠI MỰC

Mực lá

290,000

Trọng lượng (0.5 - 1kg) Tình trạng: đã làm sạch, lấy túi mật Note: Có thể mua theo con, tùy theo trọng lượng thực tế, shop sẽ * giá để ra thành tiền