CÁC LOẠI CÁ

Cá Thu cắt lát

310,000

Trọng lượng: 1 kg Tình trạng: làm sạch, cắt lát theo yêu cầu Note: khách có thể mua theo lát, tùy theo cần nặng thực tế từng lát , shop sẽ * với giá    

CÁC LOẠI CÁ

Cá sủ trắng

190,000

Trọng lượng: (0,8  - 1.2) kg Tình trạng: làm sạch, cắt lát theo yêu cầu note: Tùy theo thực tế cân nặng của cá, shop sẽ * giá để ra thành tiền

CÁC LOẠI CÁ

Cá chim trắng

190,000

Trọng lượng : (0.8 - 1.2)Kg Tình trạng: làm sạch, cắt lát theo yêu cầu note: Tùy theo cân nặng thực tế, shop sẽ * giá để ra thành tiền

CÁC LOẠI CÁ

Cá Hố

170,000

Trọng lượng : 1 kg Tình trạng: Làm sạch, cắt khúc theo yêu cầu

CÁC LOẠI CÁ

Cá phèn

165,000

Trọng lượng : 1 Kg Tình trạng: đã làm sạch   

CÁC LOẠI CÁ

Cá bạc má

130,000

Trọng lượng: 1kg Tình trạng: đã làm sạch