Hải sản tươi sống

HẢI SẢN SỐNG

Ghẹ sống tự nhiên

560,000

Trọng lượng: 1 kg số lượng: 4 - 5 con Note: ghẹ giao trong ngày, còn sống, đảm bảo chất lượng, tươi ngon  

HẢI SẢN SỐNG

Ốc hương

460,000

Trọng lượng: 1 kg Số lượng: 50 - 60 con Tình trạng: Còn sống, giao trong ngày, đảm bảo chất lượng, tươi ngon