Cá bớp cắt lát

310,000

Bán theo lát

Tủy theo trọng lượng mỗi lát sẽ x với giá

 

Cá bớp cắt lát

310,000