Cá Hồng

190,000

Trọng lượng: (0.8 – 1) kg

Tình trạng: làm sạch, cắt lát theo yêu cầu

Note: tùy theo trọng lượng thực tế, shop sẽ * giá để ra thành tiền

Cá Hồng

190,000

Danh mục: