Cá Ngừ Ồ

120,000

Trọng lượng: 1kg

Số lượng: 4 – 5 con

Tình trạng: làm sach, cắt lát theo yêu cầu

Cá Ngừ Ồ

120,000

Danh mục: