Cá sủ trắng

190,000

Trọng lượng: (0,8  – 1.2) kg

Tình trạng: làm sạch, cắt lát theo yêu cầu

note: Tùy theo thực tế cân nặng của cá, shop sẽ * giá để ra thành tiền

Cá sủ trắng

190,000