Mực lá

290,000

Trọng lượng (0.5 – 1kg)

Tình trạng: đã làm sạch, lấy túi mật

Note: Có thể mua theo con, tùy theo trọng lượng thực tế, shop sẽ * giá để ra thành tiền

 

Mực lá

290,000