Mực Ống nhỏ

250,000

Trọng lượng: 1 kg

Số lượng:      15 – 20 con

Tình trạng:  đã làm sạch, lấy túi mật

Mực Ống nhỏ

250,000