Mực Ống lớn

290,000

Trọng lượng: 1 kg

Số lượng: 9 – 12 con

Tình trạng: đã làm sạch, lấy túi mật

Mực Ống lớn

290,000