Mực sống Australia

340,000

Trọng lượng : 1 Kg

Số lượng : 10 – 12 con

Tình trạng: đã làm sạch túi mật

Mực sống Australia

340,000