Tôm sú to

490,000

Trọng lượng: 1kg

Số lượng : 8 – 10 con

Tôm sú to

490,000