Tôm Sú nhỏ

360,000

Trọng lượng: 1 kg

Số lượng: 14 -16 con

 

 

Tôm Sú nhỏ

360,000

Danh mục: