Tôm thẻ tự nhiên

340,000

Trọng lượng : 1 kg

Số lượng : 12 – 15 con

Note: Tôm thẻ bảo đảm được đánh bắt hoàn toàn tự nhiên tại biển Phước Hải

Tôm thẻ tự nhiên

340,000