HẢI SẢN SỐNG

Ghẹ sống tự nhiên

560,000

Trọng lượng: 1 kg số lượng: 4 - 5 con Note: ghẹ giao trong ngày, còn sống, đảm bảo chất lượng, tươi ngon  

CÁC LOẠI TÔM

Tôm sú to

490,000

Trọng lượng: 1kg Số lượng : 8 - 10 con

CÁC LOẠI CÁ

Cá mú đỏ

470,000

Trọng lượng : 1 - 1.5 Kg Tình trạng: làm sạch , cắt lát theo yêu cầu Note: shop sẽ tính tiền theo trọng lượng thực tế * giá

HẢI SẢN SỐNG

Ốc hương

460,000

Trọng lượng: 1 kg Số lượng: 50 - 60 con Tình trạng: Còn sống, giao trong ngày, đảm bảo chất lượng, tươi ngon

CÁC LOẠI TÔM

Tôm Sú nhỏ

360,000

Trọng lượng: 1 kg Số lượng: 14 -16 con    

CÁC LOẠI MỰC

Mực sống Australia

340,000

Trọng lượng : 1 Kg Số lượng : 10 - 12 con Tình trạng: đã làm sạch túi mật

CÁC LOẠI TÔM

Tôm thẻ tự nhiên

340,000

Trọng lượng : 1 kg Số lượng : 12 - 15 con Note: Tôm thẻ bảo đảm được đánh bắt hoàn toàn tự nhiên tại biển Phước Hải

CÁC LOẠI CÁ

Cá bớp cắt lát

310,000

Bán theo lát Tủy theo trọng lượng mỗi lát sẽ x với giá  

CÁC LOẠI CÁ

Cá Thu cắt lát

310,000

Trọng lượng: 1 kg Tình trạng: làm sạch, cắt lát theo yêu cầu Note: khách có thể mua theo lát, tùy theo cần nặng thực tế từng lát , shop sẽ * với giá    

CÁC LOẠI MỰC

Mực lá

290,000

Trọng lượng (0.5 - 1kg) Tình trạng: đã làm sạch, lấy túi mật Note: Có thể mua theo con, tùy theo trọng lượng thực tế, shop sẽ * giá để ra thành tiền  

CÁC LOẠI MỰC

Mực Ống lớn

290,000

Trọng lượng: 1 kg Số lượng: 9 - 12 con Tình trạng: đã làm sạch, lấy túi mật

CÁC LOẠI MỰC

Mực Ống nhỏ

250,000

Trọng lượng: 1 kg Số lượng:      15 - 20 con Tình trạng:  đã làm sạch, lấy túi mật

CÁC LOẠI CÁ

Cá Dứa

210,000

Trọng lượng: 1.3 - 1.9kg Tình trạng: làm sạch, cắt lát theo yêu cầu Note: tùy theo cân nặng thực tế, shop sẽ * giá để ra thành tiền

CÁC LOẠI CÁ

Cá sủ trắng

190,000

Trọng lượng: (0,8  - 1.2) kg Tình trạng: làm sạch, cắt lát theo yêu cầu note: Tùy theo thực tế cân nặng của cá, shop sẽ * giá để ra thành tiền

CÁC LOẠI CÁ

Cá chim trắng

190,000

Trọng lượng : (0.8 - 1.2)Kg Tình trạng: làm sạch, cắt lát theo yêu cầu note: Tùy theo cân nặng thực tế, shop sẽ * giá để ra thành tiền

CÁC LOẠI CÁ

Cá Hồng

190,000

Trọng lượng: (0.8 - 1) kg Tình trạng: làm sạch, cắt lát theo yêu cầu Note: tùy theo trọng lượng thực tế, shop sẽ * giá để ra thành tiền